St. Antonius Ziekenhuis zet MediTracker in

Gepubliceerd op: 18-04-2023

Op de OK van het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht wordt MediTracker uitgerold om het proces rondom operaties makkelijker te maken en beter informatie uit te wisselen tussen CSA en OK. Het instrumenten volgsysteem zal ingezet worden binnen de steriele berging, opdekkamers en operatiekamers.

Dankzij MediTracker kan er een volledige track & trace op instrumentarium gerealiseerd worden en komt er beter inzicht in de OK-planningen en het benodigde instrumentarium daarvoor. Binnen de OK ontstaat bovendien beter inzicht in de inhoud van sets en digitale notities en het opzoeken van vervangende sets wordt vergemakkelijkt. Al het verbruikte materiaal wordt in MediTracker gescand en via de koppeling met Epic weggeschreven in het patiëntendossier. De CSA heeft hierdoor direct inzicht in welke sets er terugkomen. Op de CSA zijn ook eventuele notities te zien. 

Demonstratie
Om iedereen klaar te stomen voor en te informeren over deze manier van werken, heeft het St. Antonius een demonstratie gegeven aan alle betrokkenen. In het magazijn werden de functionaliteiten van de CoperniCare handscanner app gedemonstreerd. Vervolgens werd in de opdekruimte uitgelegd hoe het binnenmelden van instrumentensets in z’n werk gaat, zodat sets kort voor de operatie gecontroleerd kunnen worden. Ten slotte werd in de OK getoond hoe de registratie van gebruikt instrumentarium verloopt en hoe dat via een koppeling met Epic geregistreerd wordt in het patiëntendossier.

Goed om te zien hoe St. Antonius alle betrokkenen informeert. CoperniCare kijkt uit naar de verdere uitrol van MediTracker binnen het St. Antonius Ziekenhuis.

Meer informatie over MediTracker is hier uitgebreid te lezen.