Weefsel Volgsysteem

Met het Weefsel Volgsysteem kunnen ziekenhuizen eenvoudig en veilig menselijk weefsel afkomstig van donoren registreren en traceren. Doordat het Weefsel Volgsysteem onderdeel uitmaakt van de CoperniCare suite kunt u de relevante gegevens met betrekking tot het weefsel koppelen aan een patiënt. Het WVS ondersteunt de ISBT 128 productcodering en de SEC (Single European Code).

De RICHTLIJN (EU) 2015/565 VAN DE COMMISSIE van 8 april 2015 van de Europese Commissie heeft bepaald dat weefsels en cellen traceerbaar moeten zijn vanaf de verkrijging (donatie door donor) tot en met de toepassing op de mens (patiënt) of de verwijdering en omgekeerd, met name door middel van documentatie en het gebruik van de SEC.

Aanvullende tekst met hiernaast een afbeelding van het integrale platform.

Single European Code

De SEC zal gebruikt worden door:

 • Weefselinstellingen
 • Bemiddelende instellingen
 • Ziekenhuizen / afnemers
 • Patiënten (-dossiers)
 • Research instellingen
 • Verzekeraars

Wereldwijde standaardisatie is belangrijk, omdat weefsels en cellen vaak over de landsgrenzen gedistribueerd worden. Daarom is herleidbaarheid naar donor noodzakelijk en wettelijk verplicht. Het ICCBBA (International Council for Commonality in Blood Banking Automation) is de Internationale organisatie en is verantwoordelijk voor het beheer en ontwikkeling van de ISBT 128 Informatie Standaard. ICCBBA Nederland is vanaf het begin deelnemer aan ICCBBA en ISBT 128. De missie van ICCBBA Nederland is bevorderen van patiëntveiligheid door uitdragen en bewaken van de ISBT 128 internationale informatie standaard, voor gebruik bij medische producten van menselijke oorsprong (MPHO).

EU richtlijn voor Weefsel Volgsysteem

De EU 2015/565 Richtlijn ging april 2017 officieel van kracht; voor producten met een houdbaarheid van meer dan 6 maanden, gold deze richtlijn al in oktober 2016.
Dit betekent dat u betrokken IT systemen in organisaties, zoals hierboven genoemd, op korte termijn dient aan te passen.
Betrokken IT systemen zijn onder andere:

 • Donatieregistratiesystemen
 • Systemen van weefselintermediairs
 • Bestel- en voorraadsystemen van ziekenhuizen
 • Laboratoriumsystemen
 • Transplantatieregistratiesystemen
 • Patiëntdossiersystemen
 • Financiële systemen

Het WVS dient voor ziekenhuizen en klinieken om weefsel afkomstig van instellingen buiten het ziekenhuis, maar ook verkregen binnen het ziekenhuis, te kunnen registreren en traceren tot en met verbruik en implantatie in de patiënt. E.e.a. conform Europese wetgeving en met ondersteuning van ISBT128 en de Single European Code (SEC). Dit zal zeker bijdragen tot verhoging van patiëntveiligheid.
Met behulp van het WVS kunt u de ISBT 128 codes scannen en kunt u de gegevens en de SEC op het productetiket herleiden. Deze gegevens worden verder geregistreerd en verwerkt in het CoperniCare xVS en kunnen wij koppelen aan het patiëntdossier (EPD).

Het WVS richt zich op ziekenhuizen en klinieken. CoperniCare kan tevens van dienst zijn bij het aanpassen van bestaande IT systemen in andere instellingen en organisaties die eveneens SEC en ISBT 128 gegevens moeten kunnen scannen, registreren en verwerken.