Registatie & Volgsysteem Stamcelunit

Als nieuwe uitbreiding op onze suite van CoperniCare applicaties, bieden wij nu ook de module Registratie & Volgsysteem Stamcelunit (RVS-SCU). De kernfunctie van het RVS-SCU is het registreren en traceren van alle zaken rondom stamceltransplantaties: van collectie, bewerking en opslag van stamcellen tot en met de reïnfusie in de patiënt. Het project ‘Hematologie/Stamcelunit’ is in samenwerking met het HagaZiekenhuis tot stand gekomen. Hieruit is het CoperniCare RVS-SCU systeem uit voortgevloeid. Het HagaZiekenhuis heeft in juli 2018 deze module als eerste in gebruik genomen.

Proces autologe stamceltransplantatie

Een patiënt komt bij een specialist: Na de diagnose van de specialist volgt het bepalen van de behandeling en therapie. Parallel aan de chemotherapie van de patiënt, ondersteunt het Registratie & Volgsysteem Stamcelunit het medische proces. Dit omvat de collectie van stamcellen uit bloed of beenmerg, het bewerken van deze stamcellen, het berekenen van de toename van het aantal goede stamcellen en het afscheiden van goede stamcellen (centrifugeren). Daarnaast registreert het RVS-SCU de cryogene opslag van stamcellen in cryovaten en de, na herstel van de chemotherapie, reïnfusie van de goede stamcellen in de patiënt tot en met de controle en nazorg van de patiënt.

Het kan nodig zijn om de inhoud van de initiële collectiezak te splitsen over (kleinere) opvangunits zoals ampullen. Elke gesplitst item behoudt de stamgegevens van de origine zodat te allen tijden de cellen getraceerd kunnen worden van afname tot en met de uiteindelijk reïnfusie. Ook elke bewerking van het product staat geregistreerd en blijft inzichtelijk na splitsing en verder.

Registratie

Gedurende het traject van collectie tot en met reïnfusie in de patiënt, registreert de RSV-SCU de volgende elementen:

 • gebruik van disposables in stamcellencollectie fase;
 • registratie van procesgegevens van de stamcellencollectie fase;
 • gebruik van disposables in stamcellenbewerkingsfase;
 • registratie van procesgegevens in stamcellenbewerkingsfase;
 • registratie van de gebruikte reagentia;
 • cryozakken, ampullen;
 • locatiebeheer cryozakken en ampullen in cryovaten
 • gebruik van disposables in reïnfusiefase;
 • registratie van procesgegevens in de reïnfusiefase;
 • resultaten van de reïnfusie monitoring.

Volledige ondersteuning

Naast de registratie van alle bovengenoemde zaken geeft het CoperniCare RVS-SCU ook volledige ondersteuning op:

 • Voorraadbeheer / Voorraad Volgsysteem (track & trace)
 • Voldoen aan de wettelijke eis voor het etiketteren van stamcelproducten volgende de ISBT128
 • Registratie procesgegevens
 • Cryogene opslag en beheer
 • Outcome Analyse
 • Importeren (historische) gegevens
 • Productiegegevens voor statistiek
 • Koppeling met het ERP voor automastiche (her)bestellingen
 • Koppeling van gegevens aan de patiënt binnen het EPD

Met het gebruik van het Registratie & Volgsysteem Stamcelunit waarborgen zorginstellingen een goed traceerbare bewerking en verwerking van stamcellen. Het CoperniCare RVS-SCU is nu een belangrijk onderdeel dat bijdraagt aan de JACIE accreditatie.

Het HagaZiekenhuis heeft onze RVS-SCU software draaien, lees hier het interview met Joesoef Muradin en Francis Gondogdu-van der Lans van de Stamcelunit, afdeling Hematologie.

Ook benieuwd naar de toepassingsmogelijkheden van deze module in uw ziekenhuis of kliniek? Neem gelijk contact met ons op of bel +31(0)23 565 60 60 voor een vrijblijvende afspraak.