OLVG

Zowel in OLVG West als in OLVG Oost gebruiken deze ziekenhuizen het CoperniCare Voorraad Volgsysteem (VVS) intensief.
De grote voordelen van het CoperniCare VVS systeem zijn al aangetoond. Lagere voorraden, hoge besparingen, efficiënter werken, geen derving door expiratie. “Niet alleen de cijfers zijn heel positief. Het zorgde ook voor een stuk rust onder de medewerkers”, aldus Margret Beliën, organisatorisch manager OKC locatie West.

Geen derving door expiratie en enorme kosten besparingen met CoperniCare VVS

Sinds de invoering van het CoperniCare VVS bespaart het OLVG zeker een ton per jaar. De derving is met 90% afgenomen en het kostenbewustzijn van de medewerkers is enorm toegenomen. Verlies door het expireren van de steriliteitsdatum komt nauwelijks meer voor.
Voorraadbeheer is zeer sterk verbeterd en er wordt anders omgegaan met bestellingen. Voorraden op de OKC zijn sinds de invoering van het CoperniCare VVS met circa 40% gedaald. En bestellingen vinden plaats gedaan op basis van actuele cijfers. Met behulp van de bestellijsten uit het CoperniCare VVS en een digitale koppeling met het ERP inkoopsysteem worden bestellingen automatisch verwerkt.

De gele labels maken het proces een stuk makkelijker

Met het toepassen van de inmiddels ingeburgerde gele labels wordt niet alleen het medische artikel uniek, maar wordt hiermee elk item in een artikel uniek gemaakt.
Op de gele labels staat het lotnummer van het product, het artikelnummer, expiratiedatum en prijs. Met de nieuwe manier van werken is het doel bereikt dat OLVG voor ogen had. Namelijk verhoging van de patiëntveiligheid en verbetering van het voorraadbeheer met alle voordelen van dien. “Helaas is de gezondheidszorg nog niet zo ver dat er één uniforme standaard barcodering is. Denk bijvoorbeeld aan de GS1 standaard”. Zodra er meer standaardisatie is en alle leveranciers de GS1 codering zouden hanteren, is het CoperniCare systeem er al gereed voor om de efficiency nog verder te verbeteren.