Combi-Ster

MediTracker traceert het instrumentarium en stroomlijnt de processen bij Combi-Ster

Combi-Ster is als stichting verantwoordelijk is voor het beheren, transporteren en uitvoeren van alle reinigings-, ontsmettings- en sterilisatieactiviteiten van medische hulpmiddelen voor de Reinier Haga Groep. Zij werkten al met MediTracker en zijn recent overgestapt van MediTracker 2.0 naar 3.0. “Combi-Ster werkt al jaren met MediTracker“, vertelt Christa Tigchelaar, directeur van Combi-Ster. “Bij het nieuwe aanbestedingstraject hebben wij Meditracker, dat in dezelfde periode werd overgenomen door CoperniCare, wederom in overweging genomen. We kozen weer voor MediTracker nadat bleek dat zij als enige wel kunnen koppelen vanuit één systeem met alle EPD’s en randapparatuur binnen de Reinier Haga Groep.”

Alles is te traceren

“MediTracker is een Track & Trace systeem waarmee wij op netniveau al het instrumentarium volgen. Alles is te traceren. Zo weten we exact waar een net zich bevindt in het proces. Staat deze bijvoorbeeld bij de klant op voorraad, of in de goederenontvangst? Of zit deze bij Combi-Ster in de wasmachine of autoclaaf? Ook kunnen we zien of het betreffende net al op transport zit”, licht Tigchelaar verder toe.
“Maar een gebruiker heeft ook wel eens dat een instrument op een verkeerd netje is gelegd. Dan heb je een overcompleet en een incompleet net. Dat is terug te vinden via het netinhoud overzicht wat ook is vastgelegd in MediTracker. Het inleggen van een net wordt als scanhandeling vastgelegd.”

Processen Stroomlijnen

Elke stap in het CSA-proces (Centrale Sterilisatie Afdeling, red.) wordt vastgelegd in MediTracker. “Bij iedere handeling wordt er gescand en gekoppeld aan de medewerker die de handeling uitvoert. De controle op de volledige keten en exact weten waar alle netten zich bevinden is voor ons cruciaal. Zo kunnen wij onze klanten ook beter bedienen en processen stroomlijnen”, vult Tigchelaar aan.

De toekomst van Track & Trace

“Ik denk dat het alleen maar meer gaat worden”, vertelt Tigchelaar. “We werken nu natuurlijk op netniveau. Waar ik naartoe wil, is dat we op instrumentniveau alles gaan traceren en registreren. Ik geloof dat we echt veel efficiënter kunnen werken als we onder de operatietafel een scanplaat hebben die al het gebruikte materiaal bij een ingreep direct registreert. Zo heb je inzicht in de gebruikte instrumenten en kun je instrumentennetten veel efficiënter inrichten.”

Samenwerking met CoperniCare

Tigchelaar lacht: “We houden elkaar alert. Dat hebben we van beiden kanten nodig, en dan kunnen we weer verder. Maar wel op een prettig manier. Zodat onze werkrelatie goed blijft.”

https://combister.nl/waarom-kiest-combi-ster-voor-meditracker/