ERP’s en andere interne systemen

Ziekenhuizen en klinieken beschikken vaak over een indrukwekkend IT-landschap, waarbij elk systeem haar eigen specialiteit kent. Om zoveel mogelijk uit elk systeem te halen, is het van belang dat systemen op elkaar aansluiten en dat dubbel werk voorkomen wordt. Automatisering moet immers niet méér werk opleveren. Het is dan ook opvallend dat hier vaak nog veel werk aan de winkel is. Dat kan anders, vinden wij.

Centrale systemen

Als we kijken naar de systemen die een centrale plek in de organisatie innemen, dan is dit, naast het EPD, vaak een ERP of ander inkoopsysteem. Denk hierbij aan AFAS, Oracle, SAP, et cetera. Waar het EPD alles omtrent de patiënt registreert, houdt het ERP het volledige artikelbestand bij waaronder medische artikelen die bij een ingreep verbruikt worden.

Koppelen met CoperniCare

Hoe werkt deze koppeling? Via het Voorraad Volgsysteem scant een medewerker alle verbruikte artikelen tijdens een ingreep en registreert deze in het systeem. Door een handige koppeling met het EPD, legt het VVS deze gegevens automatisch ook gelijk op patiëntniveau vast. Daarnaast levert een koppeling met het ERP/inkoopsysteem het volgende voordeel op: Verbruikte artikelen worden geregistreerd en, op basis van een vooraf ingestelde min-max, kunnen automatische herbesteld worden. Zo creëert u een optimaal voorraadbeheer waarbij u nooit teveel op de plank heeft liggen, maar ook niet zult misgrijpen bij de voorbereiding voor een ingreep.

Kijkend naar onze eigen applicaties van de CoperniCare Suite, zijn deze zeer geschikt om te koppelen met andere systemen. Wij hebben menig klant hierbij mogen helpen. CoperniCare bedient de zorgsector met specifieke Track & Trace oplossingen en valt onder Copernicus Interchange Technology. Copernicus is integratiespecialist pur sang en koppelt moeiteloos systemen met elkaar voor een efficiënte informatie-uitwisseling.

Fout

ERROR: ReCaptcha v3 is missing the Site Key - Please update the web.config to include 'key="RecaptchaV3SiteKey"'

The form contains errors