Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI)

De Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) is een digitaal kwaliteitsregister dat in 2007 is opgezet door de Nederlandse Orthopedische Vereniging (NOV). Het primaire doel van de LROI is om informatie te verzamelen over de in Nederland gebruikte gewrichtsprothesen, implantaattechnieken en patiënten. In eerste instantie werden alleen heup- en knieprothesen geregistreerd. Hier zijn in 2014 enkel-, schouder-, en elleboogprothesen aan toegevoegd. In 2016 is een start gemaakt met de registratie van pols- en vinger/duimprothesen.

Met de landelijke registratie van gewrichtsprothesen komt informatie beschikbaar waarmee ziekenhuizen hun eigen prestaties kunnen vergelijken met landelijke data. Hiermee wordt het mogelijk om minder goed presterende prothesen eerder te signaleren en hier actie op te ondernemen. Daarnaast kan in het geval van een calamiteit 100% van de geregistreerde prothesen worden herleid naar de patiënt. Ziekenhuizen kunnen vervolgens indien nodig de patiënten in kwestie terugroepen. Al met al zorgt de LROI voor een toename in kwaliteit en veiligheid van de orthopedische zorg in Nederland.

Voordelen van de LROI

Informatie uit de LROI is interessant voor zowel patiënten, orthopedische chirurgen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, producenten en leveranciers:

  • Patiënten profiteren van betere kwaliteit orthopedische zorg dankzij de inzichten uit de LROI. Daarnaast worden ze bericht in het geval van een calamiteit.
  • Orthopedische chirurgen kunnen hun eigen data vergelijken met landelijke data. Deze informatie verbetert de kwaliteit van de eigen werkzaamheden en helpt ook bij de keuze van gewrichtsprothesen.
  • Ziekenhuizen kunnen de LROI gebruiken als kwaliteitssysteem. Daarnaast kunnen ze hun inkoopbeleid van prothesen laten leiden door de informatie uit de LROI.
  • Zorgverzekeraars kunnen met de informatie uit de LROI de kwaliteit van prothesen monitoren. Slecht presterende producten kunnen van de markt worden gehaald en het aantal revisies kan worden verminderd.
  • Producenten en leveranciers voldoen met de LROI aan de CE-eis van post-market surveillance en krijgen inzicht in de kwaliteit van gewrichtsprothesen.

CoperniCare Suite koppelt met LROI

Sinds versie 1.9.2 van de CoperniCare Suite is het mogelijk om te koppelen met de LROI middels de Landelijke Registratie module. De Landelijke Registratie module heeft de volgende functionaliteiten:

  1. Verzamelt zelf benodigde informatie die al in het xVS systeem aanwezig is, of door middel van een automatische koppeling uit het ZIS/EPD is gehaald.
  2. Geeft aan welke benodigde informatie de gebruiker verder moet invullen, d.m.v. keuze mogelijkheden aan te klikken.
  3. Met alle verzamelde en ingevoerde informatie wordt het betreffende formulier elektronisch ingevuld.
  4. Het systeem controleert automatisch of alle benodigde velden zijn ingevuld en geeft een waarschuwing wanneer er informatie ontbreekt.
  5. Wanneer het formulier volledig ingevuld en goedgekeurd is kan het per secure email verstuurd worden of kunnen alle betreffende datavelden via een geautomatiseerde koppeling met het Landelijke Registratie systeem uitgewisseld worden (wanneer het Landelijke Registratie systeem dit toelaat).

Deze functionaliteit en koppelingen zijn additionele functies binnen de CoperniCare Suite.

The form contains errors