ZorgSupply

ZorgSupply en CoperniCare werken intensief samen, al vanaf het eerste uur. In de afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan in diverse projecten en implementaties in veel verschillende ziekenhuizen.

Specialist in logistieke oplossingen binnen de zorg

ZorgSupply is een onafhankelijke, professionele organisatie met enthousiaste experts, die hun kennis en ervaring vanuit het bedrijfsleven gebruiken voor werkbare en betaalbare logistieke oplossingen binnen de gezondheidszorg. We kennen de zorg en spreken de taal.

Een optimaal effectief voorraadproces tegen lage kosten

In ziekenhuizen worden vaak hoge (veilige) voorraden aangehouden om maar niet mis te grijpen en altijd aan de vraag te kunnen voldoen. Het gevolg is vaak enorme over-voorraden, een te hoge voorraadwaarde en een hoge derving. Voorraadbeheer en bestellen is vaak handmatig en is daardoor een zeer arbeidsintensief proces.
De ervaring leert ons dat er binnen de zorg enorme besparingen te realiseren zijn. ZorgSupply is gespecialiseerd in het effectief kunnen sturen op beïnvloedbare kosten met als resultaat een optimaal effectief voorraadproces tegen lage kosten.

Van vooronderzoek en business case tot en met implementatie

De kracht van ZorgSupply is dat, samen met het ziekenhuis, het hele traject wordt opgepakt. We doen onderzoek, stellen de business case en het plan van aanpak op en zorgen, samen met uw medewerkers, voor de implementatie. Een erg belangrijk deel van ons werk zit in het creëren van draagvlak op de afdelingen zelf. Een greep van de werkzaamheden die ZorgSupply uitvoert voor het ziekenhuis:

  • Voorraad- en verbruiksanalyse
  • Voorkomen van derving door expiratie
  • Periodieke voorraad- en voorraadwaarde inventarisatie (balans)
  • Optimaliseren en standaardisering van werkwijzen en protocollen
  • Opstellen procedurehandboeken en voorbereiden tot ISO certificering

"Logistiek is ons vak. Wij verkopen geen software maar oplossingen. We doen onderzoek, stellen het plan van aanpak op en zorgen, samen met uw medewerkers, voor de implementatie. Succes zit niet in systemen, succes zit in effectieve samenwerking en aantoonbare verbeteringen in processen en resultaten."

Jan Vink, directeur ZorgSupply B.V.
www.zorgsupply.nl